Sukup Europe A/S har siden 2012 uddelt et årligt legat til en studerende på Landbrugets Lederuddannelse, trin Agrarøkonom på Bygholm Landbrugsskole.

I år gik legatet til Poul Birkebæk Rasmussen, som d. 29. juni fik overrakt Rejselegatet af Uddannelsesleder Lotte Ipsen.

I indstillingen er der blandt andet lagt vægt på, at den studerende mod afslutningen af sin uddannelse har vist forståelse for lederskab med fokus på egne personlige lederkompetencer, organisationskultur og -udvikling. Og at modtageren af legatet er interesseret i og opsøgende i forhold til landbrugserhvervets udvikling i Danmark og i udlandet, og har en interesse i at rejse og derved tilegne sig kulturforståelse og en grundlæggende viden inden for landbrugs- og samfundsmæssige forhold.

Vi ønsker Poul Birkebæk Rasmussen tillykke med legatet.