Leasing af silo er et godt alternativ

Da brødrene Torben og Carsten Jensen, Vesterballegaard I/S i Ejby på Fyn sidste år skulle have en ny amerikanersilo opført på gården, var det en god løsning for dem at lease siloen direkte hos sælgeren, Dancorn A/S.

"Vi valgte denne løsning som alternativ til bankfinansiering, og da der var en fornuftig rente og tilbagebetalingstid, var vi ikke i tvivl" siger Carsten Jensen.

Carsten og Torben Jensen driver landbrug med svineproduktion. De har 830 søer med produktion af slagtesvin og salg af smågrise, og de driver 400 hektar.

"Vi hjemmeblander alt foderet selv og køber en del korn direkte fra landbrug i høst samt på de mest optimale tidspunkter. Derfor havde vi brug for mere kapacitet, da det ville give os en større fleksibilitet og dermed være med til at fremtidssikre ejendommen."

Siloen, som blev opført i sommeren 2014, har plads til 1.000 tons korn.


En god model

Carsten Jensen understreger, at der ikke var noget modsætningsforhold til pengeinstituttet, som også mente, at det var en god idé at lease siloen direkte hos sælgeren.

"Vi blev præsenteret for et godt og gennemarbejdet system og en leasingmodel, som tog højde for de forskellige scenarier og alt det juridiske, der måtte være," påpeger han.

Der er tale om en leasingkontrakt over fem år. Herefter købes siloen til restværdien. Vesterballegaard I/S lejer formelt jorden, som siloen er opført på, ud til DanCorn i leasingperioden.

"For os var det vigtigt, at der var en model, som vi var trygge ved. Det var helt afgørende for os, at der var helt styr på alt det juridiske omkring en sådan aftale. Samtidig spillede det en stor rolle, at det hele kunne arrangeres og gennemføres på kort tid. Vi var lidt sent ude, og det var af stor betydning, at vi kunne være klar til høst 2014. Generelt må vi sige, at det indtil nu har været et rigtigt godt forløb. Det har været en god oplevelse, og vi er godt tilfredse med de betingelser og den tilbagebetalingstid, Dancorn har i sit leasingsystem."

Svært at få finansiering

Administrerende direktør i DanCorn A/S, Jens Munk Jensen, siger, at virksomheden generelt er positiv for at indgå i leasingarrangementer.

"Efter finanskrisen har mange landmænd haft udfordringer med finansieringen. Det betyder, at der sættes en stopper for udvikling af bedrifterne, og det er problematisk og en tendens vi godt vil gå op imod, hvor vi har mulighed for det og hvor det giver mening. Vores tilgang til det her er, at hvis der er en tilfredsstillende indtjening og en egenkapital, så er vi villige til at gå ind i et leasingarrangement"
- siger Jens Munk Jensen og tilføjer, at der også er en række eksempler på, at leasingmodellen vælges som et alternativ til bankfinansiering, hvor det godt kan lade sig gøre.


Direktøren oplyser, at det er DanCorn A/S, der vurderer regnskabet og tager stilling til sagen, og at det ikke skal ind over et leasinginstitut eller en kreditafdeling.

"Det er os selv, der leaser siloen ud og os selv som virksomhed, der tager risikoen. Vi har ikke en gevinst ved selve leasingen, men vi hjælper vores kunder med at skaffe finansiering. Det er en service fra vores side, som selvfølgelig også er med til at udbrede vores produkter."

Flere vælger leasing

Tendensen er, at flere og flere landmænd leaser direkte hos DanCorn A/S. Indtil videre er der indgået 25-30 leasingkontrakter, og det er sket siden 2010.

"Vores fordel er, at vi er tæt på landmanden, og at vi kan gøre det her ganske hurtigt, hvilket ofte spiller en stor rolle for kunden"

Jens Munk Jensen oplyser, at leasingmodellen er nøje juridisk gennemarbejdet.

"Vi er glade for at arbejde med det her, og vi har indtil videre ikke haft tab på en kontrakt", lyder det afslutningsvis.