DanCorn A/S er solgt til amerikansk virksomhed
DanCorn A/S er solgt til amerikansk virksomhed

Ny ejer er DanCorns amerikanske samarbejdspartner gennem 15 år, virksomheden Sukup, der foreløbig
fortsætter driften uændret.

Virksomheden DanCorn A/S, der sælger udstyr til kornhåndtering, er solgt til det amerikanske firma Sukup
Manufacturing Co., som gennem 15 år har været selskabets leverandør af siloer, udstyr hertil samt
tørrerier.

DanCorn er grundlagt i Klejs ved Juelsminde og har siden 2007 haft hjemsted i Hedensted.
De ca. 40 medarbejdere blev orienteret om den fremtidige organisation fredag den 24. april.

- Salget sker som led i et planlagt generationsskifte. Vi har solgt 65 procent af vores aktier og indgået aftale
om, at køberen løbende erhverver de sidste 35 procent, oplyser Hans Hansen, der sammen med sin hustru,
Kirsten, overtog virksomheden i 1993 fra sine forældre, Missa og Frede Hansen.

Sukup overtager aktierne i DanCorn A/S samt DanCorns bygninger på Mimersvej i Hedensted.

- Vi har solgt til en virksomhed, der gennem en længere årrække har været os en god samarbejdspartner og
som har mulighed og styrke til at videreføre og udvikle DanCorn. For mig er det helt afgørende, at DanCorn
fremover kan udvikle sig som en god virksomhed og arbejdsplads, siger Hans Hansen, der fortsætter i
bestyrelsen.

Ikke de store ændringer

Administrerende direktør Jens Munk Jensen fortsætter som administrerende direktør i DanCorn, og han
siger, at medarbejderne fortsætter uændret i deres ansættelsesforhold.

- Vi forventer ikke, at medarbejdernes hverdag vil blive påvirket væsentligt og det ligger også fast, at
DanCorn vil betjene kunderne på den gode måde, vi hidtil har gjort.

DanCorn har gennem årene solgt tusindvis af Sukup-siloer.

- Vi har eneforhandling af Sukups produkter i Nordeuropa, det gælder både siloer, tørrerier og andet
udstyr, og derfor bliver der ikke tale om de store ændringer. Medarbejderne kender produkterne og kender
også de nye ejere, siger Jens Munk Jensen, der forventer, at virksomheden i Danmark fortsat vil køre videre
med navnet DanCorn i kombination med navnet Sukup, hvilket allerede sker og kan ses på mange af
siloerne.

- Hverdagen i organisationen fortsætter som i dag, og med de nye ejere får virksomheden et stærkt
fundament til at udvikle sig og leve op til fremtidens krav inden for branchen. Med overtagelsen ser Sukup
en mulighed for at fastholde en velfungerende markedsplatform for sine produkter i Danmark og Europa.

Samme værdigrundlag

Hans Hansen oplyser, at Sukup er en solid virksomhed, der især i de senere år har ekspanderet kraftigt.
Virksomheden har hjemsted i Iowa og har i dag ca. 600 ansatte.

- Selv om det er en langt større virksomhed end DanCorn, har vi på mange måder det samme
værdigrundlag og den samme kultur. Der er tale om et familieejet firma, som blev etableret for 50 år siden,
og vi har således tilsammen 110 års erfaring inden for kornopbevaring og korntørring, siger Hans Hansen.
Både DanCorn og Sukup er udsprunget fra et landbrug og har udviklet sig fra en sideaktivitet på landbruget
til en virksomhed. Sukup blev etableret i 1965 af en ung farmer, Eugene Sukup, der opfandt en
omrøresilo, og firmaet drives i dag videre af hans to sønner, Charles og Steve Sukup.

Stort set den samme fortælling gælder for DanCorn, der blev etableret i 1955 af Frede Hansen som
sideaktivitet til landbruget på Klejsgård. Her gjaldt det produktion af træsiloer, og det udviklede sig siden til
plansiloer, salg af transportanlæg, mobiltørrerier samt udendørs stålsiloer.

DanCorn er i dag leverandør af udstyr til tørring, håndtering og opbevaring af korn og frø med kunder i
både indland og udland.

Rettidig omhu
Hans Hansen, der er 61 år, trak sig i 2009 som administrerende direktør og fortsatte som
bestyrelsesmedlem i virksomheden. Han har dagligt sin gang på DanCorn, og det vil han også have
fremover, da der er tale om et glidende generationsskifte og en fælles målsætning om at få tingene til at
køre optimalt.

- Det er en stor beslutning at sælge familiens livsværk, og det sker naturligvis efter meget grundige
overvejelser. Jeg føler, at det er rettidig omhu at sikre fremtiden med dette generationsskifte, og jeg har
det godt med, at den nye ejer vil videreføre de traditioner, der har været gældende i DanCorn gennem alle
årene. Samtidig ved vi, at de ikke vil skære ned, de vil tværtimod udvikle.

- Jeg er også glad for, at de nye ejere kører videre med uændret bemanding og med Jens Munk Jensen som
administrerende direktør.

- Vi har en god kemi med Sukup, og i de 15 år, vi har samarbejdet med dem, har der hersket en respekt og
en tillid, som gør at jeg har det godt med overtagelsen. Det er en god løsning for alle parter, siger Hans
Hansen, der ser overtagelsen som en naturlig fortsættelse af et godt samarbejde.

Han driver i dag landbruget på Klejsgård sammen med sin søn, Niels.